Thumbnail
Завдання роботи:
 1. Провести експеримент із кулею та циліндром, що скочуються по жолобу, та створити відеозапис їхнього руху.
 2. Побудувати графік руху кулі і циліндра та визначити їхні кінце...

Thumbnail
Завдання роботи:
 1. Провести експерименти з тілами, піддаючи їх деформації розтягу, та створити їхній відеозапис.
 2. Визначити за допомогою інструментів програми деформацію розтягу тіл.
 3. Отримати графіки залеж...
Чернецький Ігор Чернецький Ігор
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
 1. Провести експерименти з тілом, що має закріплену вісь обертання, та створити їх відеозапис.
 2. Визначити за допомогою інструментів програми плечі дії сил.
 3. Розрахувати та порівняти моменти ...

Thumbnail
Завдання роботи:
 1. Дослідити умови виникнення нерухомих (стоячих) хвиль на натягнутій струні.
 2. Для заданої сили натягу струни виміряти залежність кількості розрізнюваних півхвиль на струні від частоти генератора.
 3. Для заданої кількості...
Атамась Артем Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
 1. Визначити модуль зсуву за допомогою пружинного маятника.
 2. Визначити модуль зсуву методом розтягування пружини.
Атамась Артем Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
 1. Вивчити принцип дії машини Атвуда.
 2. Експериментально визначити лінійне прискорення руху тіл під дією сили тяжіння та прискорення вільного падіння.
Атамась Артем Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
 1. Вивчити характер руху маятника Максвелла.
 2. Розрахувати момент інерції маятника.
 3. Розрахувати й експериментально визначити лінійне прискорення руху центра мас маятника під дією сили тяжіння.