Завдання роботи:
 1. Провести експерименти з тілами, піддаючи їх деформації розтягу, та створити їхній відеозапис.
 2. Визначити за допомогою інструментів програми деформацію розтягу тіл.
 3. Отримати графіки залежності видовження тіл від прикладеної сили.
 4. Розрахувати жорсткість тіл та їх комбінацій.

Завдання роботи:
 1. Провести експерименти з тілом, що має закріплену вісь обертання, та створити їх відеозапис.
 2. Визначити за допомогою інструментів програми плечі дії сил.
 3. Розрахувати та порівняти моменти дії сил при рівновазі тіла.

Завдання роботи:
 1. Дослідити умови виникнення нерухомих (стоячих) хвиль на натягнутій струні.
 2. Для заданої сили натягу струни виміряти залежність кількості розрізнюваних півхвиль на струні від частоти генератора.
 3. Для заданої кількості розрізнюваних півхвиль визначити залежність частоти генератора від сили натягу струни.

Завдання роботи:
 1. Визначити модуль зсуву за допомогою пружинного маятника.
 2. Визначити модуль зсуву методом розтягування пружини.

Завдання роботи:
 1. Вивчити принцип дії машини Атвуда.
 2. Експериментально визначити лінійне прискорення руху тіл під дією сили тяжіння та прискорення вільного падіння.

Завдання роботи:
 1. Вивчити характер руху маятника Максвелла.
 2. Розрахувати момент інерції маятника.
 3. Розрахувати й експериментально визначити лінійне прискорення руху центра мас маятника під дією сили тяжіння.

Завдання роботи:
 1. Вивчити закони коливань математичного та фізичного (оборотного) маятників.
 2. Експериментально виміряти періоди власних коливань маятників та прискорення вільного падіння.
 3. Визначити положення центра мас фізичного маятника.