Резюме:
Тиск відіграє важливе значення в житті людини. Робота присвячена визначенню залежності тиску твердого тіла на поверхню від ключових параметрів. Мета роботи: визначити залежність тиску твердого тіла на поверхню від ключових параметрів. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною питання.
 2. Дослідити залежність тиску тіла на поверхню від маси тіла та площі дотику до поверхні.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи
 2. Отримати графік залежності модуля Юнга гуми від температури.
 3. Дійти висновків щодо зміни пружних властивостей гуми під впливом зміни температур.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Виміряти величину абсолютного видовження рибальської жилки при навантаженні та розвантаженні.
 3. Виміряти кут закручування металевого стрижня при навантаженні та розвантаженні.
 4. Отримати графіки залежності відносного видовження рибальської жилки від навантаження та кута закручування металевого стрижня від прикладеного крутильного моменту при навантаженні та розвантаженні.
 5. Проаналізувати отримані графіки та дійти висновків щодо характеру зміни деформації при навантаженні та розвантаженні.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити із застосуванням методу гідростатичного зважування густину твердого тіла (зразка, камінця).
 3. Визначити із застосуванням методу гідростатичного зважування густину морської води.
 4. Розрахувати солоність морської води.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити експериментальне значення динамічної в’язкості повітря.
 3. Розрахувати середню довжину пробігу та ефективний діаметр молекули повітря.