Завдання роботи:
Виміряти висоту, що відповідає верхньому поверху багатоповерхової будівлі відносно Землі.

Резюме:

Проект присвячено вивченню явища лобового опору в повітряному потоці.

Мета роботи: виготовити прилад для дослідження явища лобового опору в повітряному потоці та за його допомогою встановити залежність сили лобового опору від параметрів тіла та швидкості повітряного потоку.

Завдання роботи:

 1. Виготовити прилад для дослідження явища лобового опору в повітряному потоці.
 2. Установити залежність сили лобового ...

Завдання роботи:
 1. Провести експерименти з установкою з вимірювання довжини звукової хвилі методом резонансу.
 2. Визначити за допомогою інструментів програми довжину звукової хвилі.
 3. Розрахувати швидкість поширення звуку в повітрі.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Отримати графічну залежність об’ємної витрати води від різниці тисків над і під фільтром.
 3. Отримати графічну залежність об’ємної витрати води від площі фільтра.
 4. Отримати графічну залежність об’ємної витрати води від товщини фільтра.
 5. Розрахувати значення коефіцієнта фільтрації.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Побудувати калібрувальний графік для ротаційного віскозиметра.
 3. Визначити в’язкість запропонованої рідини.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити експериментальне значення динамічної в’язкості повітря.
 3. Розрахувати середню довжину пробігу та ефективний діаметр молекули повітря.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити експериментальне значення динамічної в’язкості запропонованої рідини.