Резюме:

Проект присвячено вивченню явища лобового опору в повітряному потоці.

Мета роботи: виготовити прилад для дослідження явища лобового опору в повітряному потоці та за його допомогою встановити залежність сили лобового опору від параметрів тіла та швидкості повітряного потоку.

Завдання роботи:

 1. Виготовити прилад для дослідження явища лобового опору в повітряному потоці.
 2. Установити залежність сили лобового ...

Завдання роботи:
 1. Провести експерименти з установкою з вимірювання довжини звукової хвилі методом резонансу.
 2. Визначити за допомогою інструментів програми довжину звукової хвилі.
 3. Розрахувати швидкість поширення звуку в повітрі.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Отримати графічну залежність об’ємної витрати води від різниці тисків над і під фільтром.
 3. Отримати графічну залежність об’ємної витрати води від площі фільтра.
 4. Отримати графічну залежність об’ємної витрати води від товщини фільтра.
 5. Розрахувати значення коефіцієнта фільтрації.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Побудувати калібрувальний графік для ротаційного віскозиметра.
 3. Визначити в’язкість запропонованої рідини.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити експериментальне значення динамічної в’язкості повітря.
 3. Розрахувати середню довжину пробігу та ефективний діаметр молекули повітря.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити експериментальне значення динамічної в’язкості запропонованої рідини.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити експериментальне значення кінематичної в’язкості дистильованої води.
 3. Розрахувати експериментальне значення динамічної в’язкості дистильованої води.
 4. Розрахувати теоретичне значення кінематичної в’язкості дистильованої води за кімнатної температури та порівняти його з експериментальним.