Резюме:
Рослина унікально пристосована до життя в тому середовищі, де вона перебуває. Ці пристосування стосуються всіх рівнів організації рослинного організму. У рослин спостерігається явище ярусності: різні види рослин займають певне місце в природі; інтенсивність процесів життєдіяльності у різних ярусах різна; окрім того, вона залежить від часу доби. Тому роботу присвячено дослідженню вмісту води в листках різних ярусів однієї рослини у різний час доби. Мета роботи: опанувати методику дослідження вмісту води в органах рослини, встановити залежність вмісту води в листку рослини залежно від ярусу р...