Завдання роботи:
1. Дослідити підсилювальні властивості транзистора. 2. Визначити коефіцієнт підсилювання транзистора.

Завдання роботи:
Дослідити провідні властивості напівпровідникового діода.

Завдання роботи:
1. Визначити енергію зарядженого конденсатора. 2. Розрахувати ємність конденсатора та порівняти її з номіналом.

Завдання роботи:
Визначити індуктивність котушки, включеної в ланцюг змінного струму.

Завдання роботи:
1. Визначити потенціал точок електростатичного поля методом моделювання. 2. Побудувати еквіпотенціальні поверхні змодельованого поля. 3. Побудувати графік залежності потенціалу та напруженості від відстані до електрода. 4. Дослідити електричне поле при внесенні у нього провідного тіла.

Завдання роботи:

1. Дослідити взаємодію заряджених плоских дисків. 2. Побудувати графік залежності сили взаємодії дисків на відстані та встановити математичну закономірність.


Завдання роботи:

1. Розрахувати напруги та струми складного електричного кола з використанням правил Кірхгофа. 2. Перевірити результати розрахунків експериментально.