Завдання роботи:

дослідити провідні властивості напівпровідникового стабілітрона, побудувати його вольт-амперну характеристику.


Завдання роботи:
дослідити роботу мостового випрямляча та параметри вхідного і вихідного сигналів.

Завдання роботи:
Дослідити роботу однопівперіодного випрямляча та параметри вхідного і вихідного сигналів.

Завдання роботи:
Дослідити вхідні і вихідні характеристики біполярного транзистора. Побудувати передатні характеристики транзистора.

Завдання роботи:
  1. Провести експеримент із котушкою індуктивності, пропускаючи постійний і змінний струм.
  2. Зафіксувати процес зміни струму та напруги за допомогою ЦВК.
  3. За даними, отриманими у процесі експерименту, розрахувати значення індуктивності котушки.

Завдання роботи:
  1. Провести декілька експериментів із магнітом, який падає крізь котушку.
  2. Зафіксувати процес зміни напруги за допомогою ЦВК.
  3. За даними, отриманими у процесі експерименту, побудувати графік залежності ЕРС та магнітозчеплення від швидкості руху магніту.

Завдання роботи:
  1. Провести експерименти з елементами електричних кіл, що мають нелінійну вольт-амперну характеристику.
  2. Зафіксувати процес зміни струму зі зміною напруги за допомогою ЦВК.
  3. Інструментами програмного забезпечення отримати ВАХ усіх елементів та з’ясувати особливості цих характеристик.