Завдання роботи:
1. Визначити потенціал точок електростатичного поля методом моделювання. 2. Побудувати еквіпотенціальні поверхні змодельованого поля. 3. Побудувати графік залежності потенціалу та напруженості від відстані до електрода. 4. Дослідити електричне поле при внесенні у нього провідного тіла.

Завдання роботи:

1. Дослідити взаємодію заряджених плоских дисків. 2. Побудувати графік залежності сили взаємодії дисків на відстані та встановити математичну закономірність.


Завдання роботи:
виготовити і випробувати прототип індикатора електростатичного заряду.

Завдання роботи:
 1. Провести експеримент зі з’єднанням конденсаторів.
 2. Зафіксувати процес зміни струму та напруги за допомогою ЦВК.
 3. За даними, отриманими у процесі експерименту, розрахувати значення електричної ємності конденсаторів та порівняти його з номінальним.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити діелектричну проникність зразків різних діелектричних матеріалів за температури навколишнього середовища.
 3. Визначити діелектричну проникність зразків діелектричних матеріалів за різних температур.
 4. Побудувати графіки та дослідити зміни діелектричної проникності діелектричних матеріалів залежно від температури.
 5. Дійти висновків щодо належності кожного з матеріалів до того чи іншого класу.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити електричну міцність різних діелектричних матеріалів.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Дослідити електричний струм коронного розряду за різних напруг та радіусів коронувального електроду.
 3. Здійснити аналіз отриманих результатів.
 4. Зробити висновки за результатами досліджень.