Резюме:

Резюме:
Мета роботи: виготовлення гальванічних елементів з овочів і фруктів та дослідження їхніх характеристик. Завдання роботи: виготовити один або декілька гальванічних елементів з використанням овочів та фруктів та дослідити їхні характеристики.

Резюме:
Робота спрямована на теоретичне й експериментальне визначення впливу опору навантаження гальванічного елемента на кількість енергії, яку він може віддати у зовнішнє коло. Мета роботи: визначити вплив опору навантаження гальванічного елемента на кількість енергії, яку він може віддати у зовнішнє коло. Завдання роботи: визначити кількість енергії, яку віддає гальванічний елемент у зовнішнє коло, за різних опорів навантаження.

Резюме:
Робота спрямована на теоретичне й експериментальне дослідження процесу електродного нагрівання рідини. Мета роботи: визначення коефіцієнту корисної дії (ККД) електродного нагрівача. Завдання роботи: дослідити процес електродного нагрівання рідини та визначити його ККД.

Резюме:
Робота спрямована на теоретичне та експериментальне дослідження питання узгодження електричного навантаження з фотоелементом. Мета роботи: визначити оптимальне електричне навантаження для фотоелемента. Завдання роботи: визначити ККД фотоелемента за різних навантажень та його оптимальне значення.

Резюме:
Робота спрямована на теоретичне та експериментальне дослідження питання узгодження електричного навантаження з елементом Пельтьє. Мета роботи: визначити оптимальне електричне навантаження для елемента Пельтьє. Завдання роботи: визначити ККД елемента Пельтьє за різних навантажень та його оптимальне значення.

Резюме:
Робота спрямована на теоретичне й експериментальне дослідження питання узгодження електричного навантаження з вітроенергетичною установкою. Мета роботи: визначити оптимальне електричне навантаження для вітроенергетичної установки. Завдання роботи: визначити ККД вітроенергетичної установки за різних навантажень та його оптимальне значення.