Резюме:
Робота спрямована на теоретичне й експериментальне визначення впливу опору навантаження гальванічного елемента на кількість енергії, яку він може віддати у зовнішнє коло. Мета роботи: визначити вплив опору навантаження гальванічного елемента на кількість енергії, яку він може віддати у зовнішнє коло. Завдання роботи: визначити кількість енергії, яку віддає гальванічний елемент у зовнішнє коло, за різних опорів навантаження.