Резюме:
Мета роботи: ознайомити учнів із навколишньою місцевістю з метою ідентифікації штучних та природних мінералів; отримати практичний досвід відбору та попередньої ідентифікації штучних і мінеральних зразків у природних та лабораторних умовах; установити цінність штучних та мінеральних зразків для людини зокрема та суспільства загалом. Завдання:
  • відібрати зразки штучних та мінеральних порід навколишньої місцевості під час екскурсії;
  • навчитися відбирати зразки та упаковувати їх для подальшого вивчення в ...

Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Отримати графічну залежність об’ємної витрати води від різниці тисків над і під фільтром.
  3. Отримати графічну залежність об’ємної витрати води від площі фільтра.
  4. Отримати графічну залежність об’ємної витрати води від товщини фільтра.
  5. Розрахувати значення коефіцієнта фільтрації.