Завдання роботи:
 1. Створити відеозапис експерименту із проходження світлового променя крізь прозорий напівциліндр за різних кутів падіння.
 2. За допомогою програмного забезпечення для аналізу відеозаписів визначити кути падіння та заломлення променя світла.
 3. Інструментами математичних таблиць розрахувати середнє значення показника заломлення світла.

Резюме:
Робота призначена для вивчення принципу рефрактометричного аналізу. Під час її проведення учні ознайомляться з методом рефрактометричного аналізу та базовими особливостями кількісних рефрактометричних  досліджень, навчаться розуміти й визначати показник заломлення та пов’язувати його з концентрацією деяких речовин.

Завдання роботи:
 1. Розрахувати роздільну здатність людського ока.
 2. Розрахувати усереднену відстань між чутливими клітинами ока.

Завдання роботи:
 1. Установити експериментальну залежність освітленості від відстані до джерела світла.
 2. Установити експериментальну залежність освітленості від кута падіння світлових променів.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з поняттям аберації лінз.
 2. Дослідити поздовжню сферичну аберацію лінзи.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити експериментальне значення показника заломлення прозорих зразків.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити головну фокусну відстань та оптичну силу збиральної лінзи, користуючись методом Бесселя.
 3. Визначити головну фокусну відстань та оптичну силу розсіювальної лінзи, користуючись додатковою збиральною лінзою.