Резюме:
Проект присвячено вивченню явища відбивання інфрачервоного випромінювання різноманітними поверхнями за допомогою тепловізора.

Мета роботи: визначити коефіцієнти відбиття для різноманітних поверхонь та дослідити їхню залежність від інтенсивності падаючого випромінювання.

Завдання роботи:

 1. Вивчити принципи роботи інженерного тепловізора.
 2. Використовуючи випромінювач інфрачервоних хвиль, отримати термограми різноманітних поверхонь.

Завдання роботи:
 1. За допомогою інструментів програмного забезпечення для обробки відеозаписів визначити довжини хвиль світла, що відповідають основним кольорам у неперервному спектрі.
 2. За допомогою програмного забезпечення для аналізу відеозаписів побудувати графічну залежність інтенсивності випромінювання у лінійчатих спектрах від довжини хвилі.

Завдання роботи:
 1. Створити ряд світлин кілець Ньютона за різної довжини хвилі світла, що падає.
 2. За допомогою програмного забезпечення для аналізу відеозаписів побудувати залежність квадрата радіуса кільця від його порядкового номера.
 3. Інструментами математичних таблиць розрахувати середнє значення радіуса кривизни поверхні лінзи.

Резюме:
Хлорофіл є оптично активною речовиною, для якої характерне явище флуоресценції. Його ми і будемо досліджувати в нашій роботі. Мета роботи: спостерігати флуоресценцію хлорофілу. Предметна галузь: фізіологія та біохімія рослин. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Простежити флуоресценцію хлорофілу.
 3. Переконатися у фотохімічній активності хлорофілу.
 4. Констатувати інтенсивну флуоресценцію розчинів пігментів і видиму відсутність її у живих листках.
 

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Отримати експериментально спектри від газосвітних трубок та ідентифікувати гази, що світяться.
 3. Проаналізувати спектри зірок різних класів та визначити наявність ідентифікованих газів у їхніх атмосферах.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Виміряти коефіцієнти пропускання й оптичної густини досліджуваного розчину на фіксованій довжині хвилі випромінювання.
 3. Провести вимірювання та побудувати графік спектрального розподілу D = f(λ) оптичної густини досліджуваного розчину.
 4. Визначити концентрацію розчину за градуювальним графіком.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Отримати експериментальний графік залежності освітленості від кута між поляризатором і аналізатором.
 3. Побудувати теоретичний графік, використовуючи закон Малюса.