Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з можливостями програми Unimap.
  2. Провести ідентифікацію об’єктів на зображеннях за допомогою зазначеної програми.

Завдання роботи:
  1. Отримати спектри віддалених галактик на модельному телескопі.
  2. Визначити для кожної галактики відстань та швидкість віддалення.
  3. Побудувати графік залежності швидкості віддалення галактик від відстані та вирахувати сталу Хаббла.

Завдання роботи:
Дослідити космічне випромінювання за напрямом та енергетичним спектром.