Thumbnail
Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з можливостями програми Unimap.
  2. Провести ідентифікацію об’єктів на зображеннях за допомогою зазначеної програми.
Чернецький Ігор Чернецький Ігор
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
  1. Отримати спектри віддалених галактик на модельному телескопі.
  2. Визначити для кожної галактики відстань та швидкість віддалення.
  3. Побудувати графік залежності швидкості віддалення галактик від відстані та вирахувати с...
Чернецький Ігор Чернецький Ігор
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
Дослідити космічне випромінювання за напрямом та енергетичним спектром.