Завдання роботи:
Дослідити космічне випромінювання за напрямом та енергетичним спектром.

Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з радіометром-дозиметром РКС‑01 «Стора».
  2. Провести вимірювання показників природного радіаційного фону.

Завдання роботи:
  1. Побудувати графік залежності опору металевого провідника від температури та розрахувати температурний коефіцієнт опору.
  2. За графіком розрахувати значення абсолютного нуля температури за шкалою Цельсія.
  3. Побудувати графік залежності опору напівпровідника від температури.
  4. Побудувати графік залежності .
  5. За графіком визначити енергію активації напівпровідника.
Avatar

Ефект Комптона

Шиховцев Юрій

Завдання роботи:
дослідити розсіювання Комптона в рентгенівському діапазоні; оцінити комптонівську довжину хвилі.

Завдання роботи:
дослідити залежність коефіцієнту пропускання речовин від частоти рентгенівського випромінювання.

Завдання роботи:
перевірити відповідність реального характеру поглинання речовиною X-променів теоретичним припущенням; отримати залежність інтенсивності піків характеристичного випромінювання від товщини поглинаючого шару.

Завдання роботи:
порівняти енергетичну структуру атомів анодних матеріалів зі структурою водню; отримати наближені значення константи Рідберга та константи екранування.