Thumbnail
Завдання роботи:
Дослідити космічне випромінювання за напрямом та енергетичним спектром.

Thumbnail
Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з радіометром-дозиметром РКС‑01 «Стора».
  2. Провести вимірювання показників природного радіаційного фону.
Атамась Артем Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
  1. Побудувати графік залежності опору металевого провідника від температури та розрахувати температурний коефіцієнт опору.
  2. За графіком розрахувати значення абсолютного нул...

Thumbnail
Завдання роботи:
дослідити розсіювання Комптона в рентгенівському діапазоні; оцінити комптонівську довжину хвилі.
Шиховцев Юрій Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
дослідити залежність коефіцієнту пропускання речовин від частоти рентгенівського випромінювання.
Шиховцев Юрій Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
перевірити відповідність реального характеру поглинання речовиною X-променів теоретичним припущенням; отримати залежність інтенсивності піків характеристичного випромінювання від товщини поглинаючого шару.
Шиховцев Юрій Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
порівняти енергетичну структуру атомів анодних матеріалів зі структурою водню; отримати наближені значення константи Рідберга та константи екранування.
Шиховцев Юрій Avatar
Напрямки роботи