Завдання роботи:
проаналізувати відмінності запропонованих методів виділення вузької спектральної смуги.

Завдання роботи:
перевірити емпіричну залежність інтенсивності K-ліній від напруги та сили струму аноду.

Завдання роботи:
дослідити розщеплення Kα-лінії молібдену та заліза.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з методами аналізу структури та складу речовин за допомогою рентгенівських променів.
 2. Отримати спектри декількох джерел випромінювання.
 3. Перевірити характеристичні відстані декількох монокристалічних поверхонь.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Провести експеримент відповідно до ходу роботи.
 3. Обробити результати експерименту згідно з аналізом даних.
 4. Зробити висновки за отриманими результатами.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Виготовити фотоелектрохімічний елемент на основі двоокису титану.
 3. Визначити розміри й характеристики отриманого фотоелемента.
 4. Зробити висновки за результатами досліджень.