Завдання роботи:
Визначити коефіцієнт теплопровідності хімічного скла.

Завдання роботи:
 1. Провести експерименти з тілами, піддаючи їх деформації розтягу, та створити їхній відеозапис.
 2. Визначити за допомогою інструментів програми деформацію розтягу тіл.
 3. Отримати графіки залежності видовження тіл від прикладеної сили.
 4. Розрахувати жорсткість тіл та їх комбінацій.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи
 2. Отримати графік залежності модуля Юнга гуми від температури.
 3. Дійти висновків щодо зміни пружних властивостей гуми під впливом зміни температур.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Виміряти величину абсолютного скорочення дроту, виготовленого зі сплаву з пам’яттю форми, за різних температур у порядку їхнього збільшення та зменшення.
 3. Обчислити величину відносного скорочення дроту за різних температур.
 4. Отримати графік залежності відносного скорочення дроту від температури.
 5. Проаналізувати отриманий графік та дійти висновків щодо температурних властивостей матеріалу з пам’яттю форми.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити електричний опір зразків різних діелектричних матеріалів за температури навколишнього середовища.
 3. Визначити електричний опір зразків діелектричних матеріалів за різних температур.
 4. Побудувати графіки та дослідити зміни електричного опору діелектричних матеріалів залежно від температури.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Виміряти величину абсолютного видовження рибальської жилки при навантаженні та розвантаженні.
 3. Виміряти кут закручування металевого стрижня при навантаженні та розвантаженні.
 4. Отримати графіки залежності відносного видовження рибальської жилки від навантаження та кута закручування металевого стрижня від прикладеного крутильного моменту при навантаженні та розвантаженні.
 5. Проаналізувати отримані графіки та дійти висновків щодо характеру зміни деформації при навантаженні та розвантаженні.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити діелектричну проникність зразків різних діелектричних матеріалів за температури навколишнього середовища.
 3. Визначити діелектричну проникність зразків діелектричних матеріалів за різних температур.
 4. Побудувати графіки та дослідити зміни діелектричної проникності діелектричних матеріалів залежно від температури.
 5. Дійти висновків щодо належності кожного з матеріалів до того чи іншого класу.