Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Виміряти величину абсолютного видовження рибальської жилки при навантаженні та розвантаженні.
 3. Виміряти кут закручування металевого стрижня при навантаженні та розвантаженні.
 4. Отримати графіки залежності відносного видовження рибальської жилки від навантаження та кута закручування металевого стрижня від прикладеного крутильного моменту при навантаженні та розвантаженні.
 5. Проаналізувати отримані графіки та дійти висновків щодо характеру зміни деформації при навантаженні та розвантаженні.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити діелектричну проникність зразків різних діелектричних матеріалів за температури навколишнього середовища.
 3. Визначити діелектричну проникність зразків діелектричних матеріалів за різних температур.
 4. Побудувати графіки та дослідити зміни діелектричної проникності діелектричних матеріалів залежно від температури.
 5. Дійти висновків щодо належності кожного з матеріалів до того чи іншого класу.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити електричну міцність різних діелектричних матеріалів.