Thumbnail
Завдання роботи:
зібрати і випробувати метеостанцію на Arduino з датчиком DHT11.
Атамась Артем Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail

Дослідницько-проектна діяльність є ефективним засобом формування компетентностей. Проект спрямований на впровадження STEM-освіти в освітній процес закладів системи загальної середньої освіти; розрахований на два роки; ...


Thumbnail

Дослідницько-проектна діяльність є ефективним засобом формування компетентностей. Під час виконання навчальних проектів вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: набуваються нов...


Thumbnail

Процеси, які забезпечують існування рослинного організму, є досить складними. Цей проект покликаний за допомогою інженерного методу пояснити учням процеси, які забезпечують рух води по рослині.

Білик Жанна Білик Жанна
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
виготовити і випробувати прототип підсилювача.

Thumbnail
Завдання роботи:
Виготовити і випробувати прототип динаміка.

Thumbnail
Завдання роботи:
Виготовити і випробувати прототип FM-передавача.