Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити експериментальне значення динамічної в’язкості запропонованої рідини.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити експериментальне значення кінематичної в’язкості дистильованої води.
 3. Розрахувати експериментальне значення динамічної в’язкості дистильованої води.
 4. Розрахувати теоретичне значення кінематичної в’язкості дистильованої води за кімнатної температури та порівняти його з експериментальним.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити потенційну енергію піднятого вантажу.
 3. Визначити електричну енергію, отриману під час її перетворення з потенційної енергії вантажу.
 4. Визначити ККД перетворення механічної енергії на електричну.
 5. Побудувати графік залежності ККД перетворення від маси вантажу.
 6. Проаналізувати отримані результати та дійти висновків, які втрати енергії відбуваються в досліджуваному процесі, як і чому маса вантажу впливає на ККД перетворення.