Завдання роботи:
 1. Використовуючи програмне забезпечення, визначити відносне розміщення зірки Барнарда та віддалених зірок.
 2. Використовуючи шаблон математичних таблиць, визначити відстань до зірки та її власну швидкість.

Завдання роботи:
 1. Використовуючи програмне забезпечення для порівняння світлин однієї і тієї самої ділянки неба, ідентифікувати на них астероїд.
 2. Визначити  швидкість руху астероїда за допомогою цього ж програмного забезпечення.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з методом визначення відстані за паралактичним зміщенням.
 2. Розрахувати відстань до обраних об’єктів та порівняти отримане значення з виміряним експериментально.

Завдання роботи:
 1. Визначити швидкість руху фотосфери Сонця на різних широтах.
 2. Визначити період обертання Сонця на різних широтах.

Завдання роботи:
 1. Визначити положення супутників Юпітера протягом тривалого періоду.
 2. Знайти співвідношення між радіусом орбіти та періодом обертання в системах, що побудовані на законі всесвітнього тяжіння.
 3. Розрахувати масу Юпітера, використовуючи третій закон Кеплера.