Завдання роботи:
  1. Навчитися визначати карбон(IV) оксид у газових сумішах хімічним методом.
  2. Зрозуміти механізм нейтралізації карбон(IV) оксиду натрій гідроксидом.
  3. Навчитися застосувати методику на практиці.
Avatar

Визначення жорсткості води

Шаповалов Євгеній

Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з особливостями та типами жорсткості.
  2. Дослідити пробу води за показником жорсткість.
  3. Зробити висновки про відповідність води допустимим показникам та доцільність вживання.

Резюме:
Концентрація речовини може впливати на різні характеристики розчинів, однією з яких є pH. Луги підвищують pH середовища, а їхня концентрація впливає на інтенсивність його зміни. Отже, дослідник може пересвідчитись у тому, що таке концентрація речовин, шляхом реєстрації об'єму, доданого до розчину, та кількості крапель доданого розчину. Мета роботи: дослідити вплив концентрації лугу на зміну pH. Завдання роботи: приготувати розчини лугів різної концентрації; дослідити вплив концентрації лугів на рН середовища.