Завдання роботи:
 1. Установити експериментальну залежність освітленості від відстані до джерела світла.
 2. Установити експериментальну залежність освітленості від кута падіння світлових променів.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з поняттям аберації лінз.
 2. Дослідити поздовжню сферичну аберацію лінзи.

Резюме:
Хлорофіл є оптично активною речовиною, для якої характерне явище флуоресценції. Його ми і будемо досліджувати в нашій роботі. Мета роботи: спостерігати флуоресценцію хлорофілу. Предметна галузь: фізіологія та біохімія рослин. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Простежити флуоресценцію хлорофілу.
 3. Переконатися у фотохімічній активності хлорофілу.
 4. Констатувати інтенсивну флуоресценцію розчинів пігментів і видиму відсутність її у живих листках.
 

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Отримати експериментально спектри від газосвітних трубок та ідентифікувати гази, що світяться.
 3. Проаналізувати спектри зірок різних класів та визначити наявність ідентифікованих газів у їхніх атмосферах.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Виміряти коефіцієнти пропускання й оптичної густини досліджуваного розчину на фіксованій довжині хвилі випромінювання.
 3. Провести вимірювання та побудувати графік спектрального розподілу D = f(λ) оптичної густини досліджуваного розчину.
 4. Визначити концентрацію розчину за градуювальним графіком.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Отримати експериментальний графік залежності освітленості від кута між поляризатором і аналізатором.
 3. Побудувати теоретичний графік, використовуючи закон Малюса.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити експериментальне значення радіуса кривизни поверхні лінзи, використовуючи монохроматичне освітлення.