Thumbnail

Метою роботи є дослідження зміни рівня води в посудині для випадку танення льоду, що вільно плаває  у воді, та для випадку танення на "суходолі".


Thumbnail

Метою роботи є дослідження характеру поведінки рідини, яка перебуває в обертовому русі, та розрахунок швидкостей обертання установки, для яких обертання впливатиме на рух рідини.


Thumbnail

Метою роботи є дослідження траєкторії маятника на обертовій платформі та оцінка радіуса деформації Россбі для різних швидкостей обертання платформи.


Thumbnail
Метою роботи є дослідження впливу сили Коріоліса на рух кульки по поверхні, що обертається.

Thumbnail
Завдання роботи:
здійснити експериментальну перевірку закону Біо - Савара - Лапласа.

Thumbnail
Завдання роботи:
Виміряти висоту, що відповідає верхньому поверху багатоповерхової будівлі відносно Землі.

Thumbnail
Завдання роботи:
1. Визначити ємність зарядженого конденсатора та порівняти її з номінальним значенням. 2. Визначити енергію зарядженого конденсатора.