Завдання роботи:
1. Отримати графічну залежність напруги від сили струму. 2. Розрахувати опір резисторів, виходячи з отриманих графічних залежностей.
Avatar

Електрет

Атамась Артем

Завдання роботи:
Виготовити і дослідити зразок електрету.

Завдання роботи:

1. Побудувати графік залежності опору металевого провідника від температури та розрахувати температурний коефіцієнт опору. 2. За графіком розрахувати значення абсолютного нуля температури за шкалою Цельсія. 3. Побудувати графік залежності опору напівпровідника від температури. 4. Побудувати графік залежності ln⁡(1⁄R) = f(1⁄T). 5. За графіком визначити енергію активації напівпровідника.


Резюме:

Робота спрямована на теоретичне й експериментальне дослідження електростатичної взаємодії.

Мета роботи: дослідити електростатичну взаємодію за різних форм і розмірів елементів, що взаємодіють.

Завдання роботи: визначити силу електростатичної взаємодії залежно від відстані за різних форм і розмірів елементів, що взаємодіють.

 

Резюме:
Робота спрямована на теоретичне й експериментальне дослідження суперконденсаторів. Мета роботи: визначення параметрів суперконденсатора та побудова його еквівалентної схеми. Завдання роботи: визначити ємність, внутрішній опір та опір витоку суперконденсатора.

Завдання роботи:
1. Дослідити підсилювальні властивості транзистора. 2. Визначити коефіцієнт підсилювання транзистора.

Завдання роботи:
Дослідити провідні властивості напівпровідникового діода.