Thumbnail
Мета роботи: експериментально перевірити закон Фарадея. Завдання роботи: експериментально визначити кількість металу, що осяде на катоді та розчиниться на аноді під час електролізу, за певного встановленого значення сили струму за певний час та по...
Атамась Артем Avatar
Напрямки роботи