Резюме:
Мета роботи: експериментально перевірити закон Фарадея. Завдання роботи: експериментально визначити кількість металу, що осяде на катоді та розчиниться на аноді під час електролізу, за певного встановленого значення сили струму за певний час та порівняти результат експерименту з теоретичним значенням, отриманим за рівнянням закону Фарадея.