Резюме:
Робота призначена для вивчення принципу рефрактометричного аналізу. Під час її проведення учні ознайомляться з методом рефрактометричного аналізу та базовими особливостями кількісних рефрактометричних  досліджень, навчаться розуміти й визначати показник заломлення та пов’язувати його з концентрацією деяких речовин.

Резюме:
Робота призначена для вивчення принципу фотоколориметричних досліджень у хімії. Під час її проведення учні ознайомляться з методом фотоколориметричного аналізу та базовими особливостями кількісних фотоколориметричних вимірювань, зрозуміють зв'язок між концентрацією деяких речовин та забарвленістю їхніх розчинів.

Резюме:
Тиск відіграє важливе значення в житті людини. Робота присвячена визначенню залежності тиску твердого тіла на поверхню від ключових параметрів. Мета роботи: визначити залежність тиску твердого тіла на поверхню від ключових параметрів. Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною питання.
  2. Дослідити залежність тиску тіла на поверню від маси тіла та площі дотику до поверхні.