Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Взяти зразки кореневої системи рослин  (не менше 1 г).
  3. Приготувати білковий екстракт зазначених зразків.
  4. Провести якісну реакцію, яка доводить наявність каталази.
  5. Виміряти кількість білка в отриманих екстрактах.
  6. Визначити активність каталази.
  7. Використовуючи рівняння прямих калібрувальних графіків, обрахувати активність каталази.

Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з класифікацією та хімічними властивостями білків.
  2. Навчитися кількісно визначати вміст білків у розчинах.

Резюме:
Робота призначена для вивчення принципу фотоколориметричних досліджень у хімії. Під час її проведення учні ознайомляться з методом фотоколориметричного аналізу та базовими особливостями кількісних фотоколориметричних вимірювань, зрозуміють зв'язок між концентрацією деяких речовин та забарвленістю їхніх розчинів.