Thumbnail
Завдання роботи:

дослідити провідні властивості напівпровідникового діода із застосуванням моделювального комп’ютерного середовища; побудувати ВАХ діода.

Атамась Артем Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
дослідити провідні властивості напівпровідникового діода, побудувати вольт-амперну характеристику діода.
Атамась Артем Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
виготовити і випробувати модель газорозрядного діода.
Атамась Артем Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
1. Побудувати вольт-амперні характеристики трьох напівпровідникових діодів. 2. Побудувати вольт-фарадні характеристики трьох напівпровідникових діодів.
Атамась Артем Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
1. Отримати графічну залежність напруги від сили струму. 2. Розрахувати опір резисторів, виходячи з отриманих графічних залежностей.
Атамась Артем Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
1. Дослідити підсилювальні властивості транзистора. 2. Визначити коефіцієнт підсилювання транзистора.
Атамась Артем Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
Дослідити провідні властивості напівпровідникового діода.
Атамась Артем Avatar
Напрямки роботи