Thumbnail

Проект присвячено вивченню явища електролізу розчинів.

Мета роботи: виготовити прилад для дослідження явища електролізу розчинів із вимірюванням кількості утвореного під час процесу...


Thumbnail
Завдання роботи:
дослідити вхідні та вихідні характеристики польового транзистора.

Thumbnail
Завдання роботи:

дослідити провідні властивості напівпровідникового стабілітрона, побудувати його вольт-амперну характеристику.


Thumbnail
Завдання роботи:
  1. Провести експерименти з елементами електричних кіл, що мають нелінійну вольт-амперну характеристику.
  2. Зафіксувати процес зміни струму зі зміною напруги за допомогою ЦВК....

Thumbnail
Завдання роботи:
  1. Провести експеримент зі зразком напівпровідника.
  2. Зафіксувати процес зміни струму, напруги та температури за допомогою ЦВК.
  3. За д...

Thumbnail
Завдання роботи:

дослідити провідні властивості напівпровідникового діода, побудувати його вольт-амперну характеристику.


Thumbnail
Завдання роботи:
  1. Дослідити процес акумуляції електроенергії шляхом електролізу води.
  2. Визначити ККД паливного елемента.