Резюме:

Проект присвячено вивченню явища електролізу розчинів.

Мета роботи: виготовити прилад для дослідження явища електролізу розчинів із вимірюванням кількості утвореного під час процесу газу та дослідити за його допомогою залежність між масою виділеної речовини та часом.

Завдання роботи:

  1. Виготовити прилад для збирання газу в процесі електролізу розчину.
  2. Установити залежність між масою виділеного в процесі ...

Завдання роботи:
дослідити вхідні та вихідні характеристики польового транзистора.

Завдання роботи:

дослідити провідні властивості напівпровідникового стабілітрона, побудувати його вольт-амперну характеристику.


Завдання роботи:
  1. Провести експерименти з елементами електричних кіл, що мають нелінійну вольт-амперну характеристику.
  2. Зафіксувати процес зміни струму зі зміною напруги за допомогою ЦВК.
  3. Інструментами програмного забезпечення отримати ВАХ усіх елементів та з’ясувати особливості цих характеристик.

Завдання роботи:
  1. Провести експеримент зі зразком напівпровідника.
  2. Зафіксувати процес зміни струму, напруги та температури за допомогою ЦВК.
  3. За даними, отриманими у процесі експерименту, побудувати графік температурної залежності опору зразка, розрахувати значення ширини забороненої зони та записати вираз для температурного коефіцієнта питомого опору.

Завдання роботи:

дослідити провідні властивості напівпровідникового діода, побудувати його вольт-амперну характеристику.


Завдання роботи:
  1. Дослідити процес акумуляції електроенергії шляхом електролізу води.
  2. Визначити ККД паливного елемента.