Завдання роботи:
 1. Побудувати графік залежності опору металевого провідника від температури та розрахувати температурний коефіцієнт опору.
 2. За графіком розрахувати значення абсолютного нуля температури за шкалою Цельсія.
 3. Побудувати графік залежності опору напівпровідника від температури.
 4. Побудувати графік залежності .
 5. За графіком визначити енергію активації напівпровідника.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити електричний опір зразків різних діелектричних матеріалів за температури навколишнього середовища.
 3. Визначити електричний опір зразків діелектричних матеріалів за різних температур.
 4. Побудувати графіки та дослідити зміни електричного опору діелектричних матеріалів залежно від температури.

Резюме:
Робота спрямована на теоретичне та експериментальне дослідження питання узгодження електричного навантаження з елементом Пельтьє. Мета роботи: визначити оптимальне електричне навантаження для елемента Пельтьє. Завдання роботи: визначити ККД елемента Пельтьє за різних навантажень та його оптимальне значення.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Провести експеримент відповідно до ходу роботи.
 3. Обробити результати експерименту згідно з аналізом даних.
 4. Зробити висновки за отриманими результатами.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Провести експеримент відповідно до ходу дослідження.
 3. Розрахувати кількість теплоти, виділену нагрівником у експерименті з водою.
 4. Розрахувати кількість теплоти, отриману водою.
 5. Розрахувати ККД нагрівника.
 6. Розрахувати питому теплоємність насиченого соляного розчину.
 7. Занотувати висновки дослідження.

Завдання роботи:
Дослідити роботу та властивості помножувача напруги.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Дослідити процес перетворення теплової енергії на електричну за допомогою елемента Пельтьє.
 3. Визначити ККД перетворення.
 4. Зробити висновки за результатами досліджень.