Резюме:
Завдання проєкту:
  1. Створити відеозаписи 5-6 експериментів з пружиною невідомої жорсткості, розміщеною між двома математичними маятниками.
  2. Визначити циклічну частоту коливань зазначеної системи, використовуючи програмне забезпечення для відеоаналізу.
  3. Розрахувати жорсткість пружини.

Резюме:
Завдання роботи:
  1. Оволодіти методом визначення показника заломлення скла за допомогою мікроскопа.
  2. Визначити показник заломлення скла.

Завдання роботи:

провести вимірювання напруженості змінного електричного поля промислової частоти у приміщенні та порівняти отримане значення з нормативом.

Avatar

Діод зі свічки

Атамась Артем

Завдання роботи:
виготовити і випробувати модель газорозрядного діода.

Резюме:
Мета роботи: вивчити та ідентифікувати  планктонні організми прісних водойм. Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Розглянути планктонні організми за допомогою лупи, мікроскопа.
  3. Підготувати мікропрепарати планктонних організмів.
  4. Ідентифікувати планктонні організми.

Завдання роботи:
1. Побудувати вольт-амперні характеристики трьох напівпровідникових діодів. 2. Побудувати вольт-фарадні характеристики трьох напівпровідникових діодів.

Завдання роботи:
1. Визначити енергію зарядженого конденсатора. 2. Розрахувати ємність конденсатора та порівняти її з номіналом.