Резюме:

Мохи - давня група рослин, відома з девону. Мохи ростуть у ґрунті, болотах, на суходолі, часто - на корі дерев, витісняють лишайники. Займають різні екологічні ніші, виконують різноманітні функції в екосистемах. Мохи - вищі листкостеблові рослини, які мають багато пристосувань у зв'язку з виходом рослин на сушу.

Метою проєкту є вивчення особливостей зелених мохів, зокрема зозулиного льону.

Завдання проєкту - визначення ролі зелених мохів у взаємозв'язку з пристосуванням до суходолу та ролі...


Завдання роботи:
здійснити експериментальну перевірку закону Біо - Савара - Лапласа.

Завдання роботи:
Виміряти висоту, що відповідає верхньому поверху багатоповерхової будівлі відносно Землі.

Завдання роботи:
1. Визначити ємність зарядженого конденсатора та порівняти її з номінальним значенням. 2. Визначити енергію зарядженого конденсатора.

Резюме:

Проект є прикладом виконання дослідницької роботи, присвяченої тепловому розширенню води.

Мета роботи: отримати графічну залежність коефіцієнта об’ємного розширення води від температури та дослідити поведінку води на ділянці аномального розширення.

Завдання роботи:

  1. Зібрати установку для виконання дослідження.
  2. Отримати графічну залежність коефіцієнта об’ємного розширення води від темпе...
Avatar

Анатомія лишайників

Лакоза Наталія

Резюме:

Мета роботи: ознайомитися з анатомічною будовою тіла лишайників, визначити особливості розміщення клітин водоростей та гіфів грибів.

 

Резюме:

Мета роботи: вивчити особливості зовнішньої будови лишайників, поділити лишайники на групи відповідно до будови талому.