Завдання роботи:
 1. Провести експеримент зі скляною кулею, відкачуючи з неї повітря та вимірюючи її масу і тиск повітря у ній.
 2. Створити послідовність світлин експерименту.
 3. За даними, отриманими у процесі експерименту, розрахувати значення універсальної газової сталої та сталої Больцмана.

Завдання роботи:
Визначити коефіцієнт теплопровідності хімічного скла.

Завдання роботи:
 1. Установити коефіцієнт об’ємного розширення повітря за нормального атмосферного тиску.
 2. Оцінити температуру, за якої повітря набуватиме мінімального об’єму.

Завдання роботи:
 1. Установити залежність між зміною температури та співвідношенням маси льоду і кухонної солі.
 2. Побудувати графік дослідженої залежності.
 3. Дати відповіді на контрольні запитання.
 

Завдання роботи:
 1. Визначити температуру плавлення тіосульфату натрію.
 2. Визначити питому теплоту плавлення тіосульфату натрію.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Оцінити кількість молекул води, що випаровуються з одиниці площі поверхні води за визначеної температури.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити теплоємність скляного стакана калориметра та питому теплоємність хімічного скла.
 3. Визначити молярну теплоємність зразків металів.