Завдання роботи:
 1. Установити коефіцієнт об’ємного розширення повітря за нормального атмосферного тиску.
 2. Оцінити температуру, за якої повітря набуватиме мінімального об’єму.

Завдання роботи:
 1. Установити залежність між зміною температури та співвідношенням маси льоду і кухонної солі.
 2. Побудувати графік дослідженої залежності.
 3. Дати відповіді на контрольні запитання.
 

Завдання роботи:
 1. Визначити температуру плавлення тіосульфату натрію.
 2. Визначити питому теплоту плавлення тіосульфату натрію.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Оцінити кількість молекул води, що випаровуються з одиниці площі поверхні води за визначеної температури.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити теплоємність скляного стакана калориметра та питому теплоємність хімічного скла.
 3. Визначити молярну теплоємність зразків металів.

Завдання роботи:
 1. Розрахувати значення інтегральної потужності сонячного випромінювання, що падає на одиницю площі на поверхні Землі.
 2. Розрахувати загальну потужність випромінювання Сонця.
 3. Визначити освітленість земної поверхні та «світлову віддачу» Сонця.

Резюме:
Робота спрямована на теоретичне й експериментальне дослідження процесу електродного нагрівання рідини. Мета роботи: визначення коефіцієнту корисної дії (ККД) електродного нагрівача. Завдання роботи: дослідити процес електродного нагрівання рідини та визначити його ККД.