Thumbnail
Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Визначити теплоємність скляного стакана калориметра та питому теплоємність хімічного скла.
  3. Визначити молярну теплоємність зразків металів.
Атамась Артем Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
  1. Розрахувати значення інтегральної потужності сонячного випромінювання, що падає на одиницю площі на поверхні Землі.
  2. Розрахувати загальну потужність випромінювання Сонця...

Thumbnail
Робота спрямована на теоретичне й експериментальне дослідження процесу електродного нагрівання рідини. Мета роботи: визначення коефіцієнту корисної дії (ККД) електродного нагрівача. Завдання роботи: дослідити процес електродного нагрівання ріди...

Thumbnail
Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Провести експеримент відповідно до ходу дослідження.
  3. Визначити вищу питому теплоту ...