Завдання роботи:
  1. Розрахувати значення інтегральної потужності сонячного випромінювання, що падає на одиницю площі на поверхні Землі.
  2. Розрахувати загальну потужність випромінювання Сонця.
  3. Визначити освітленість земної поверхні та «світлову віддачу» Сонця.

Резюме:
Робота спрямована на теоретичне й експериментальне дослідження процесу електродного нагрівання рідини. Мета роботи: визначення коефіцієнту корисної дії (ККД) електродного нагрівача. Завдання роботи: дослідити процес електродного нагрівання рідини та визначити його ККД.

Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Провести експеримент відповідно до ходу дослідження.
  3. Визначити вищу питому теплоту згоряння парафіну згідно з аналізом даних.
  4. Зробити висновки за результатами дослідження.