Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичними відомостями про глюкозу.
  2. Ознайомитися з функціями глюкози для організму людини.
  3. Ознайомитися з йодометричним методом дослідження проби на вміст глюкози.
  4. Навчитися проводити дослідження проби на вміст лактози в лабораторних умовах.

Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичними відомостями про глюкозу.
  2. Ознайомитися з функціями глюкози в організмі людини.
  3. Ознайомитися з йодометричним методом дослідження проби на вміст глюкози.
  4. Навчитися проводити дослідження проби на вміст глюкози в лабораторних умовах.

Резюме:

Робота призначена для вивчення принципу титрування. Під час її проведення роботи учні ознайомляться з методом титриметричного аналізу та базовими особливостями кількісних титриметричних реакцій, навчаться розуміти та використовувати на практиці поняття «концентрація».


Резюме:
Концентрація речовини може впливати на різні характеристики розчинів, однією з яких є pH. Луги підвищують pH середовища, а їхня концентрація впливає на інтенсивність його зміни. Отже, дослідник може пересвідчитись у тому, що таке концентрація речовин, шляхом реєстрації об'єму, доданого до розчину, та кількості крапель доданого розчину. Мета роботи: дослідити вплив концентрації лугу на зміну pH. Завдання роботи: приготувати розчини лугів різної концентрації; дослідити вплив концентрації лугів на рН середовища.
Avatar

Дослідження якості соку

Шаповалов Євгеній

Резюме:
Соки – важлива складова раціону людини, отже, їхній склад суттєво впливає на людський організм. Вміст глюкози – один з показників, що його характеризують. Мета роботи: дослідити вміст соків за вмістом глюкози та виявити закономірності вмісту соків. Завдання роботи: 1. Провести аналіз соків на вміст глюкози. 2. Ознайомитися з відомостями, зазначеними на упаковці. 3. Навчитись аналізувати дані щодо якості соку. Предметна галузь: харчова експертиза.