Завдання роботи:
  1. За допомогою інструментів програмного забезпечення для обробки відеозаписів визначити радіуси кривизни треків заряджених часток, представлених на світлині.
  2. Ідентифікувати частки на світлині за розрахованим питомим зарядом.
  3. Розрахувати відношення енергій часток на початку та в кінці траєкторії.

Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з будовою та принципом роботи установки ФПК-03 для визначення довжини пробігу частинок у повітрі.
  2. Визначити середню довжину пробігу альфа-частинок у повітрі за результатами експерименту, проведеного на установці ФПК-03 з використанням радіоактивного джерела.

Завдання роботи:
Дослідити космічне випромінювання за напрямом та енергетичним спектром.

Завдання роботи:
Змоделювати дифузійну камеру та здійснити спостереження треків заряджених частинок.

Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з радіометром-дозиметром РКС‑01 «Стора».
  2. Провести вимірювання показників природного радіаційного фону.

Завдання роботи:
Провести індикацію іонізуючих частинок.

Завдання роботи:
Змоделювати процес радіоактивного розпаду та дослідити його закономірність.