Завдання роботи:

Визначити середню довжину пробігу альфа-частинок у повітрі з використанням фото- й відеоматеріалів, отриманих у дифузійній камері.


Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з будовою та принципом роботи установки ФПК-05 для вивчення енергетичного спектру електронів.
  2. Дослідити енергетичний спектр електронів за допомогою відео експерименту, проведеного на установці ФПК-05 з використанням радіоактивного джерела.

Завдання роботи:

Змоделювати процес радіоактивного розпаду та дослідити його закономірності за різних умов.


Завдання роботи:
дослідити залежність коефіцієнту пропускання речовин від частоти рентгенівського випромінювання.

Завдання роботи:
перевірити відповідність реального характеру поглинання речовиною X-променів теоретичним припущенням; отримати залежність інтенсивності піків характеристичного випромінювання від товщини поглинаючого шару.

Завдання роботи:
порівняти енергетичну структуру атомів анодних матеріалів зі структурою водню; отримати наближені значення константи Рідберга та константи екранування.

Завдання роботи:
проаналізувати відмінності запропонованих методів виділення вузької спектральної смуги.