Thumbnail
Завдання роботи:
 1. Створити теоретичну модель руху для розрахунку коефіцієнта відновлення.
 2. Підготувати та скласти експериментальну установку.
 3. Провести декілька експериментів із системою за різних висот кидання кульки.
 4. Виз...

Thumbnail
Завдання роботи:
 1. Створити відеозаписи шести експериментів з рухомими візками на динамічній лаві за різних випадків зіткнень та різного співвідношення їхніх мас.
 2. Визначити швидкості руху...

Thumbnail
Завдання роботи:
 1. Вивчити характер руху маятника Максвелла.
 2. Розрахувати момент інерції маятника.
 3. Розрахувати й експериментально визначити лінійне прискорення руху центра мас маятника під дією сили тяжіння.

Thumbnail
Завдання роботи:
 1. Вивчити принцип роботи балістичного динамометра.
 2. Експериментально визначити час співудару металевих куль та втрати імпульсу й енергії при пружному ударі куль.
Атамась Артем Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:
 1. Експериментально дослідити утворення кратера на моделі поверхні планети.
 2. Побудувати графік залежності діаметра кратера від енергії «метеорита», який падає.
 3. Побудувати графік залежності глибини кратера від енергії «...

Thumbnail
Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити потенційну енергію піднятого вантажу.
 3. Визначити електричну енергію, отрим...