Завдання роботи:
 1. Створити теоретичну модель руху для розрахунку коефіцієнта відновлення.
 2. Підготувати та скласти експериментальну установку.
 3. Провести декілька експериментів із системою за різних висот кидання кульки.
 4. Визначити висоти відскоків кульки в кожному випадку.
 5. Розрахувати коефіцієнт відновлення.

Завдання роботи:
 1. Створити відеозаписи шести експериментів з рухомими візками на динамічній лаві за різних випадків зіткнень та різного співвідношення їхніх мас.
 2. Визначити швидкості руху візків у кожному експерименті у кожному випадку.
 3. Розрахувати імпульси кареток у кожному випадку та перевірити закон збереження імпульсу для замкнутої системи.
 4. Розрахувати відношення механічної енергії системи до та після непружного зіткнення і порівняти отримане значення з теоретичним.

Завдання роботи:
 1. Вивчити характер руху маятника Максвелла.
 2. Розрахувати момент інерції маятника.
 3. Розрахувати й експериментально визначити лінійне прискорення руху центра мас маятника під дією сили тяжіння.

Завдання роботи:
 1. Вивчити принцип роботи балістичного динамометра.
 2. Експериментально визначити час співудару металевих куль та втрати імпульсу й енергії при пружному ударі куль.

Завдання роботи:
 1. Експериментально дослідити утворення кратера на моделі поверхні планети.
 2. Побудувати графік залежності діаметра кратера від енергії «метеорита», який падає.
 3. Побудувати графік залежності глибини кратера від енергії «метеорита», який падає.
 4. Побудувати графік залежності довжини «променів» кратера від енергії «метеорита», який падає.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити потенційну енергію піднятого вантажу.
 3. Визначити електричну енергію, отриману під час її перетворення з потенційної енергії вантажу.
 4. Визначити ККД перетворення механічної енергії на електричну.
 5. Побудувати графік залежності ККД перетворення від маси вантажу.
 6. Проаналізувати отримані результати та дійти висновків, які втрати енергії відбуваються в досліджуваному процесі, як і чому маса вантажу впливає на ККД перетворення.