Завдання роботи:
виготовити і випробувати прототип вугільного мікрофона.

Завдання роботи:
дослідити вхідні та вихідні характеристики польового транзистора.

Завдання роботи:

дослідити провідні властивості напівпровідникового стабілітрона, побудувати його вольт-амперну характеристику.


Завдання роботи:
дослідити роботу мостового випрямляча та параметри вхідного і вихідного сигналів.

Завдання роботи:
Дослідити роботу однопівперіодного випрямляча та параметри вхідного і вихідного сигналів.

Завдання роботи:
Дослідити вхідні і вихідні характеристики біполярного транзистора. Побудувати передатні характеристики транзистора.

Завдання роботи:
  1. Провести експеримент із котушкою індуктивності, пропускаючи постійний і змінний струм.
  2. Зафіксувати процес зміни струму та напруги за допомогою ЦВК.
  3. За даними, отриманими у процесі експерименту, розрахувати значення індуктивності котушки.