Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною лабораторної роботи.
  2. Визначити резонансну частоту коливного контуру.
  3. Визначити добротність коливного контуру.
  4. Порівняти результати розрахунків з результатами, отриманими під час моделювання за допомогою програми Multisim 11.0.

Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Провести експеримент відповідно до ходу дослідження.
  3. Визначити ККД вітроенергетичної установки згідно з аналізом даних.
  4. Зробити висновки за результатами дослідження.

Завдання роботи:
Дослідити роботу та властивості випрямляча.