STEAM – МАНЛабЗавдання роботи:

Навчитися моделювати деталі з необхідними розмірами в середовищі XYZ з можливістю подальшого 3d-друку.


Завдання роботи:
Визначити коефіцієнт теплопровідності хімічного скла.

Завдання роботи:
 1. Установити коефіцієнт об’ємного розширення повітря за нормального атмосферного тиску.
 2. Оцінити температуру, за якої повітря набуватиме мінімального об’єму.

Завдання роботи:
 1. Установити залежність між зміною температури та співвідношенням маси льоду і кухонної солі.
 2. Побудувати графік дослідженої залежності.
 3. Дати відповіді на контрольні запитання.
 

Завдання роботи:
 1. Визначити температуру плавлення тіосульфату натрію.
 2. Визначити питому теплоту плавлення тіосульфату натрію.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Оцінити кількість молекул води, що випаровуються з одиниці площі поверхні води за визначеної температури.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити теплоємність скляного стакана калориметра та питому теплоємність хімічного скла.
 3. Визначити молярну теплоємність зразків металів.