Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова провідність напівпровідників