Тест1

Avatar
Автор Шаповалов Віктор
Молодший науковий співробітник відділу створення навчально-тематичних систем знань НЦ "МАНУ", аспірант Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України