Методичний кабінет

Онтологічне представлення інформації – сучасний науковий підхід до її систематизації. У такому разі, об’єктом структурування є певна вершина, що може містити певні класові характеристики (наприклад, колір: червоний, клас: вчений тощо). Одним із сучасних  рішень є використання систем editor4 та ontology4. Окрім того, використання цих онтологічних інструментів є простим способом розміщення інформації в інтернеті без необхідності особливих додаткових ІТ-навичкок. Огляд онтологічних навчальних ресурсів.

Загальноєвропейський проект Scientix заохочує і підтримує співробітництво в галузі STEM між науковцями, педагогами, освітніми функціонерами та іншими фахівцями STEM. Під егідою цього проекту створено Інтернет-портал для збору та презентації європейських освітніх проектів у галузі STEM та їхніх результатів. Портал Scientix також містить статті, дослідження, плани уроків, інші ресурси та інформацію про тематичні семінари і вебінари для вчителів.

Проблематика хімічної номенклатури – це дуже актуальне питання, що потребує систематизації та глобального підходу. Основну проблему для українських учених становить перехід від радянських підходів до нової української хімічної номенклатури. Окрім того, доцільно зазначити, що номенклатура у світі досить відрізняється.

STEM-професія – вид трудової діяльності людини, який ґрунтується на використанні STEM-підходу як комплексу відповідних фахових компетенцій, набутих під час навчального процесу з використанням комп’ютерно орієнтованих методів, засобів та інструментів дослідження.

Акронім STEM (від англ. Science – природничі науки, Technology – технології, Engineering – інжиніринг, проектування, дизайн, Mathematics – математика) позначає трансдисциплінарний підхід до дослідження явищ і процесів навколишнього світу, вирішення реальних (неідеалізованих) проблемно орієнтованих завдань.