Методичний кабінет

Онтологічне представлення інформації – сучасний науковий підхід до її систематизації. У такому разі, об’єктом структурування є певна вершина, що може містити певні класові характеристики (наприклад, колір: червоний, клас: вчений тощо). Одним із сучасних  рішень є використання систем editor4 та ontology4. Окрім того, використання цих онтологічних інструментів є простим способом розміщення інформації в інтернеті без необхідності особливих додаткових ІТ-навичкок. Огляд онтологічних навчальних ресурсів.

Загальноєвропейський проект Scientix заохочує і підтримує співробітництво в галузі STEM між науковцями, педагогами, освітніми функціонерами та іншими фахівцями STEM. Під егідою цього проекту створено Інтернет-портал для збору та презентації європейських освітніх проектів у галузі STEM та їхніх результатів. Портал Scientix також містить статті, дослідження, плани уроків, інші ресурси та інформацію про тематичні семінари і вебінари для вчителів.

SDW18 banner

STEM Discovery Week 2018 is a joint international initiative that invites projects,

organisations and schools across Europe and around
the world, to
celebrate careers and studies in the fields of Science, Technology, Engineering and Mathematics

Проблематика хімічної номенклатури – це дуже актуальне питання, що потребує систематизації та глобального підходу. Основну проблему для українських учених становить перехід від радянських підходів до нової української хімічної номенклатури. Окрім того, доцільно зазначити, що номенклатура у світі досить відрізняється.

STEM-професія – вид трудової діяльності людини, який ґрунтується на використанні STEM-підходу як комплексу відповідних фахових компетенцій, набутих під час навчального процесу з використанням комп’ютерно орієнтованих методів, засобів та інструментів дослідження.

Акронім STEM (від англ. Science – природничі науки, Technology – технології, Engineering – інжиніринг, проектування, дизайн, Mathematics – математика) позначає трансдисциплінарний підхід до дослідження явищ і процесів навколишнього світу, вирішення реальних (неідеалізованих) проблемно орієнтованих завдань.