Що таке STEM?

Акронім STEM (від англ. Science – природничі науки, Technology – технології, Engineering – інжиніринг, проектування, дизайн, Mathematics – математика) позначає трансдисциплінарний підхід до дослідження явищ і процесів навколишнього світу, вирішення реальних (неідеалізованих) проблемно орієнтованих завдань. Гносеологічні поля компонентів STEM тісно пов’язані між собою, доповнюють і добудовують одне одного. Так, наприклад, математичні методи лежать в основі фізики, яка, у свою чергу, створює засади сучасної високотехнологічної інженерії в різноманітних галузях економіки. STEM-діяльність передбачає комплексне залучення знань із різних предметних галузей і використання комп’ютерно орієнтованих методів, засобів та інструментів дослідження.