Методики


Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити потенційну енергію піднятого вантажу.
 3. Визначити електричну енергію, отриману під час її перетворення з потенційної енергії вантажу.
 4. Визначити ККД перетворення механічної енергії на електричну.
 5. Побудувати графік залежності ККД перетворення від маси вантажу.
 6. Проаналізувати отримані результати та дійти висновків, які втрати енергії відбуваються в досліджуваному процесі, як і чому маса вантажу впливає на ККД перетворення.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною лабораторної роботи.
 2. Визначити резонансну частоту коливного контуру.
 3. Визначити добротність коливного контуру.
 4. Порівняти результати розрахунків з результатами, отриманими під час моделювання за допомогою програми Multisim 11.0.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Провести експеримент відповідно до ходу дослідження.
 3. Визначити ККД вітроенергетичної установки згідно з аналізом даних.
 4. Зробити висновки за результатами дослідження.

Завдання роботи:
Дослідити роботу та властивості випрямляча.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Провести експеримент відповідно до ходу дослідження.
 3. Визначити вищу питому теплоту згоряння парафіну згідно з аналізом даних.
 4. Зробити висновки за результатами дослідження.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Виготовити фотоелемент на основі окису міді.
 3. Визначити розміри та характеристики отриманого фотоелемента.
 4. Зробити висновки за результатами досліджень.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Виготовити фотоелектрохімічний елемент на основі двоокису титану.
 3. Визначити розміри й характеристики отриманого фотоелемента.
 4. Зробити висновки за результатами досліджень.