Дослідницькі роботи


Резюме:
Роботу присвячено особливостям будови листка. Мета роботи: ознайомитися з будовою листка, навчитися готувати мікропрепарат. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Розглянути мікроскопічну будову листка на підготовленому препараті листкової пластинки.
 3. Визначити відповідність будови тканин листка функціям, які вони виконують.

Резюме:
Покривна тканина відіграє важливу роль у життєдіяльності рослинного організму. Ця робота практично демонструє роль і значення покривної тканини. Мета роботи: з'ясувати роль покривної тканини. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити роль кутикули і корка при випаровуванні води з поверхні плодів і бульб.
 3. Заповнити таблицю.
 4. Побудувати графік за результатами досліду.
Avatar

Ковпачковий плазмоліз

Лакоза Наталія

Резюме:
Плазмоліз буває ковпачковий і опуклий. Мета роботи: навчитися розрізнятися ковпачковий і опуклий плазмоліз. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Дослідити вибіркове проникнення в цитоплазму клітини розчинених у воді речовин.
 3. Обґрунтувати появу ковпачкового плазмолізу.

Резюме:
Цитоплазма живої клітини еластична й напівпроникна. Під час втрати води об’єм цитоплазми зменшується, а при надходженні води її об’єм відновлюється. Ця властивість дає клітинам змогу витримувати тимчасове зневоднення і підтримувати свій гомеостаз. Дослідження явищ плазмолізу і деплазмолізу підтверджують еластичність і напівпроникність цитоплазми, її участь в обміні речовин рослинної клітини. Мета роботи: спостерігати явище плазмолізу і деплазмолізу. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Впевнитися дослідним шляхом у тому, що цитоплазма ж...

Резюме:
Осмотичний тиск – явище, обумовлене наявністю напівпроникної перетинки, яка розділяє розчини. Для живих клітин цією напівпроникною перетинкою є цитоплазматична мембрана, яка і створює осмотичний тиск. Його величина унікальна для різних клітин. Мета роботи: навчитися визначати осмотичний тиск. Завдання роботи: 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи. 2. Визначити експериментальне значення осмотичного тиску клітинного соку в клітинах шкірки цибулі та водорості елодеї методом плазмолізу. 3. Отримані результати занести до табл. 2. 4. Зробити висновок щодо отриманих результа...

Резюме:
Силу, з якою вода потрапляє у клітину, називають всисною силою. Вона визначається різницею між осмотичним і тургорним тиском. S = P - T, де S – всисна сила,  P – осмотичний тиск, T – тургорний тиск. Експериментально визначена всисна сила має важливе значення для сільського господарства. Мета роботи: навчитися визначати всисну силу. Завдання роботи: 1.Ознайомитися з теоретичною частиною роботи. 2.Визначити всисну силу клітин бульби картоплі. 3.Результати вимірювань занести до табл. 2.
Avatar

Оболонка клітини

Лакоза Наталія

Резюме:
Клітинна стінка рослинної клітини побудована з лігніну та целюлози. Виконавши цей проект, ви побачите ці речовини. Мета роботи: навчитися розрізняти лігнін та целюлозу, а також трахеїди, судини і луб'яні волокна. Завдання: 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи. 2. Визначити целюлозу і лігнін в оболонці рослинної клітини. 3. Зробити висновок щодо будови стебла різних рослин.