Резюме:
Силу, з якою вода потрапляє у клітину, називають всисною силою. Вона визначається різницею між осмотичним і тургорним тиском. S = P - T, де S – всисна сила,  P – осмотичний тиск, T – тургорний тиск. Експериментально визначена всисна сила має важливе значення для сільського господарства. Мета роботи: навчитися визначати всисну силу. Завдання роботи: 1.Ознайомитися з теоретичною частиною роботи. 2.Визначити всисну силу клітин бульби картоплі. 3.Результати вимірювань занести до табл. 2.
Avatar

Оболонка клітини

Лакоза Наталія

Резюме:
Клітинна стінка рослинної клітини побудована з лігніну та целюлози. Виконавши цей проект, ви побачите ці речовини. Мета роботи: навчитися розрізняти лігнін та целюлозу, а також трахеїди, судини і луб'яні волокна. Завдання: 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи. 2. Визначити целюлозу і лігнін в оболонці рослинної клітини. 3. Зробити висновок щодо будови стебла різних рослин.

Резюме:
Інтенсивність різноманітних процесів у рослині різна в різну пору доби, завдяки чому вона може пристосуватися до умов існування. Дослідження добових змін у рослинному організмі є актуальним, оскільки дає можливість пристосувати процеси догляду за рослиною до її добових потреб. Так, за зміною маси фотосинтезуючої частини листкової пластинки визначають збільшення в ній сухої речовини за одиницю часу в різний час доби. Мета роботи: опанувати методику визначення інтенсивності фотосинтезу за кількістю накопиченої речовини, встановити добові зміни інтенсивності фотосинтезу.  

Резюме:
Рослина унікально пристосована до життя в тому середовищі, де вона перебуває. Ці пристосування стосуються всіх рівнів організації рослинного організму. У рослин спостерігається явище ярусності: різні види рослин займають певне місце в природі; інтенсивність процесів життєдіяльності у різних ярусах різна; окрім того, вона залежить від часу доби. Тому роботу присвячено дослідженню вмісту води в листках різних ярусів однієї рослини у різний час доби. Мета роботи: опанувати методику дослідження вмісту води в органах рослини, встановити залежність вмісту води в листку рослини залежно від ярусу р...

Резюме:
Зі шкільного підручника відомо, що утворення органічних речовин (глюкози та крохмалю) відбувається під час темнової фази фотосинтезу; світло для цього не потрібне. Чи це дійсно так, переконаємося, виконавши цей проект. Предметна галузь: біохімія та фізіологія рослин. Мета роботи: встановити умови синтезу глюкози та крохмалю в рослинних організмах. Завдання:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Дослідити, що в процесі фотосинтезу синтезуються вуглеводи, які відкладаються в листках у вигляді крохмальних зерен.
   

Резюме:
Хлорофіл є оптично активною речовиною, для якої характерне явище флуоресценції. Його ми і будемо досліджувати в нашій роботі. Мета роботи: спостерігати флуоресценцію хлорофілу. Предметна галузь: фізіологія та біохімія рослин. Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Простежити флуоресценцію хлорофілу.
  3. Переконатися у фотохімічній активності хлорофілу.
  4. Констатувати інтенсивну флуоресценцію розчинів пігментів і видиму відсутність її у живих листках.
 

Резюме:
Молекула хлорофілу досить велика за розмірами, але основну роль під час фотосинтезу відіграє магній, оскільки саме його електрони під дією квантів світла переходять на вищі енергетичні рівні, запускаючи весь процес фотосинтезу. Мета роботи: дослідити металорганічні зв'язки в молекулі хлорофілу та роль магнію. Предметна галузь: фізіологія та біохімія рослин.