Методики


Завдання роботи:
1. Дослідити взаємодію заряджених плоских дисків. 2. Побудувати графік залежності сили взаємодії дисків на відстані та встановити математичну закономірність.

Завдання роботи:
Визначити температурний коефіцієнт опору металу й одержати графічну залежність опору терморезистора від температури.

Завдання роботи:
1. Розрахувати напруги та струми складного електричного кола з використанням правил Кірхгофа. 2. Перевірити результати розрахунків експериментально.

Завдання роботи:
Визначити ЕРС і внутрішній опір джерела струму.

Завдання роботи:
Визначити опори резисторів за значеннями струму та прикладеної напруги та порівняти їх з номіналами.
Avatar

“Викрадач Джоулів”

Атамась Артем

Завдання роботи:
виготовити і випробувати прототип низьковольтного перетворювача напруги.
Avatar

Магнітна левітація

Атамась Артем

Завдання роботи:
виготовити і випробувати прототип установки для здійснення магнітної левітації.